top of page
_MG_9974.jpg

LEARN

phuong phap giang day new -01-01.png
Cover Junior 1 bia sach mau-03.png
1st page-02.png
1st page-03.png

CHƯƠNG TRÌNH

Kinide web-01-01.jpg

Kangaroo cung cấp chương trình tiếng Anh tương tác dành cho trong độ tuổi mầm non từ 2.5 đến 6. 

Junior web-01.jpg

Kangaroo cung cấp chương trình tiếng Anh nâng cao dành cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 12.

Smart Junior web-01.jpg

Kangaroo cung cấp chương trình tiếng Anh nâng cao dành cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 15.

bottom of page